Bedriftsnavn

Forebyggende helse - fokus

Mette Kim Groth 

Akupunktør og jordmor 

Tlf: 99452777 

www.grothakupunktur.no

Akupunktur er en 2000 år gamme kinesisk behandlingsform som består i å behandle energibaner (meridianer) med nåler. I tradisjonell kinesisk medisin (TCM) er kroppen bygget opp av meridianer som binder kroppen sammen. I dette kretsløpet skal energien(qi) flyte fritt og harmonisk som en forutsetning for god helse. Akupunkturen har funnet veien til vesten for å bli. Sagte men sikkert blir akupunktur som behandlingsform mer vanlig og anerkjent. Sikker praksis. Akupunktur er en behandlingsform som krever grundige og gode detaljkunnskaper i både anatomi og hygiene for å praktisere med lav risiko. En fullverdig akupunkturutdannelse og gode basalkunnskaper er garanti for at komplikasjoner ikke oppstår. I tillegg gir lang jordmorerfaring ett trygghetsstempel som mange setter stor pris på. Individuell behandling For å gjenopprette balansen i kroppen må diagnoser stilles ut fra et helhetsbilde av pasienten. Det gjøres en grundig utspørring med bakgrunn i TCM .Puls og tunge diagnostikk støtter oppunder det øvrige diagnosearbeidet. Tilslutt munner dette ut i en individuell diagnose og behandlingsstrategi. Kvinnehelse Kombinasjonen jordmor og akupunktør gir en unik mulighet til å behandle hele livsløpet til kvinnen. Jeg har lang erfaring med gravide og alle svangerskaps/barsels relaterte plager. Fødselsforberedende akupunktur er et av mine spesialområder. Infertilitet og menstruasjons problematikk et annet. Effektfull akupunkturbehandling mot plager i overgangalderen er etter hvert blitt godt dokumentert. Barn Barn og spedbarn reagerer godt og fort på akupunktur. Jeg har spesialkompetanse i akupunktur på områder som bl.a. kolikk, søvnproblemer, allergier, forstoppelser, sengevæting og luftveisinfeksjoner. Hva kan akupunktur ellers hjelpe mot? F.eks : luftveiene, fordøyelsen, urinveiene, avhengighetstilstander, svimmelhet, smerter i øynene, lette psykiske ubalanser, reumatiske lidelser, søvnløshet og stress.